Noordster Handelsclub Bijeenkomst bij bouwbedrijf Van Wijnen

De leden van de noordelijke Noordster Handelsclub leggen wederom contact met elkaar tijdens een interessante meeting.