Noordster Handelsclub Bijeenkomst bij Gasunie

Noordster Handelsclub bijeenkomst in het Gasunie-gebouw te Groningen.

De leden van de noordelijke handelsclub Noordster leggen contact met elkaar tijdens een lunch (onderwerp: waterstof-ontwikkelingen).