Skip to main content Skip to footer

Privacy verklaring

De Noordster Handelsclub is een noordelijk – landelijk specialistenplatform voor Industrie, Bouw en Techniek

Privacyverklaring

Privacyreglement (AVG)

1.       Noordster verwerkt de persoonsgegevens van de wederpartij, doordat deze gebruik maken van de diensten van Noordster en/of omdat deze door de wederpartij zelf aan ons is verstrekt. Deze gegevens bevatten: voor – en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres(sen).

2.       Noordster verwerkt bovengenoemde gegevens met als doel om uitvoering te geven van de door de wederpartij ingediende informatieverzoeken, wederpartij te kunnen bellen of e-mailen en om onze diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast om de wederpartij te kunnen informeren over bijeenkomsten, nieuwsbrieven, facturering, wijzigingen van onze diensten etc.

3.       Noordster bewaart de gegevens van de wederpartij niet langer dan strikt noodzakelijk, om het doel te realiseren waarvoor de gegevens van de wederpartij worden verzameld.

4.       Noordster verstrekt de gegevens van de wederpartij uitsluitend aan derden indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij zinvol is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.       Wederpartij heeft uiteraard het recht om de gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. De wederpartij kan een verzoek indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand toe te sturen. Wederpartij kan hiervoor een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar alette@noordster.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage etc. door de wederpartij is gedaan, dient de wederpartij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van de privacy voor de wederpartij dient het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar gemaakt te worden. Het verzoek van de wederpartij zal per omgaande worden ingewilligd.

6.  Wij respecteren uw privacy. Deze website heeft daarom geen cookies en registreert geen gegevens.